Temel STEM Öğretmen Eğitimi

Temel STEM Öğretmen Eğitimi

Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından Müdürlüğümüz İnovasyon Merkezi iş birliğiyle yürütülen “Web Destekli STEM Öğretmen Eğitim Programının Tasarlanması, Geliştirilmesi, Uygulanması ve Değerlendirilmesi” başlığında 3 yıl sürecek Bilimsel Araştırma Projesi kapsamında 14-15 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek STEM Öğretmen Eğitimi; il milli eğitim şube müdürü Mahmut KARAKAYA’nın açılış konuşmasının ardından eğitim fakültesi dekanı Prof. Dr. Salih ÇEPNİ ve proje ekibinin sunumları ile fen bilimleri, matematik, bilişim teknolojileri, teknoloji tasarım branşlarından öğretmenlerin katılımlarıyla İnovasyon Merkezinde başladı.

STEM bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik disiplinlerinin bir arada, birbirini destekleyerek ve bütünsel olarak öğretilmesini hedefleyen bir yaklaşımdır. Öğrencilerimizin 21. yüzyıl becerilerinin geliştirilmesi ve ileride bilime, teknolojiye ve inovasyona katkı sağlayacak bireyler yetiştirilmesi açısından STEM eğitimi son yıllarda büyük bir önem kazanmış, bu alanda yeterli öğretmen eğitimlerinin planlanması ve uygulanması da zorunlu hale gelmiştir. Bu öneme ithafen hazırlanan uluSTEM projesi ile STEM etkinliklerinin tasarlanması, öğretmen eğitimlerinin gerçekleştirilmesi ve bu sayede ilimizde STEM eğitiminin kalitesine katkı sağlanması amaçlanmaktadır.