HAKKIMIZDA

Anasayfa » HAKKIMIZDA

Girişimcilik, ülke ekonomisinin iyileştirilmesinde, istihdamın arttırılmasında ve işsizliğin azaltılmasında önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle, girişimcilik eğitimine erken yaşlardan itibaren yatırım yapılması faydalı görülmekte ve ulusal düzeyde gerçek bir getirisi olduğu düşünülmektedir. Ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda 2019-2023 yılları arasını kapsayan 11. Kalkınma Planında da eğitim sistemimizin temel amacı; tüm bireylerin kapsayıcı ve nitelikli bir eğitime ve hayat boyu öğrenme imkânlarına erişimi sağlanarak düşünme, algılama ve problem çözme yeteneği gelişmiş, özgüven ve sorumluluk duygusu ile girişimcilik ve yenilikçilik özelliklerine sahip, demokratik değerleri ve milli kültürü özümsemiş, paylaşıma ve iletişime açık, sanat ve estetik duyguları güçlü, teknoloji kullanımına yatkın, üretken ve mutlu birey yetiştirmek olarak tanımlanmıştır. Ayrıca AB 2020 stratejisi çocuk ve gençlerde girişimcilik ruhu ve bakış açısının teşvikinin öneminden hareketle yaratıcılık, inovasyon ve girişimcilik konularının eğitim içerisine konulmasını önemli hedefler arasına yerleştirmiştir. Bu sebeple ülkemizdeki girişimci becerilere sahip insan oranının artması için girişimcilik eğitimlerine çok erken, ilkokul ve ortaokul düzeyinde başlanması gerekmektedir. Bir şey üretme ve değer yaratma bakış açısının ilkokula kadar indirilmesi gerektiği düşünülmektedir.

Bu doğrultuda 2021-2022 eğitim-öğretim yılı içerisinde Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve BEBKA (Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı) arasında yapılan iş birliğiyle düzenlenen beş yıllık valilik protokolü kapsamında Ar-Ge Birimimiz tarafından yürütülen “Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnovasyon Merkezi” hayata geçirilmiştir. BEBKA Binası giriş katında yer alan İnovasyon Merkezi toplamda 550 metrekarelik alan üzerinde bulunmaktadır. Bu alanda 2 çalışma ofisi, 1 fikir geliştirme atölyesi, 1 ürün geliştirme atölyesi, 1 prototipleme atölyesi ve 2 eğitim sınıfı yer almaktadır.

Amaç: Avrupa ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinde de yer alan girişimcilik yetkinliği çocuklarda; fırsatları belirleme, bu fırsatlara yeni fikirler üreterek ve gerekli kaynakları harekete geçirerek gerçekleştirme, yeni bir girişim gerçekleştirme ve yönetme ile yaratıcı ve eleştirel düşünme yeteneklerini geliştirmeyi amaçlar. Bu ifadeden yola çıkarak oluşturduğumuz projenin genel amacı; Bursa ilindeki ilkokuldan lise son sınıfa kadar öğrenim gören öğrencilerin uygulamalı eğitim ve atölye çalışmaları, danışmanlık, seminer, yarışma gibi faaliyetlerle yaratıcılık, yenilikçilik, girişimcilik ve teknoloji alanında bilgi ve becerilerinin arttırılarak girişimci kültürünün erken yaşlardan itibaren oluşturmak ve yaygınlaştırmaktır.