TÜBİTAK 4004 Yeşil Tarım İçin Yeşil Girişimciler Yetişiyor Projesi Eğitim Programı Tamamlandı

TÜBİTAK 4004 Yeşil Tarım İçin Yeşil Girişimciler Yetişiyor Projesi Eğitim Programı Tamamlandı

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi koordinatörlüğünde Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi iş birliğiyle hazırlanan “Yeşil Tarım İçin Yeşil Girişimciler Yetişiyor” başlıklı TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları projesi kapsamında 03 – 14 Ekim 2022 tarihleri arasında lise öğrencilerine yönelik 2 farklı grupla 5’er gün süren eğitim ve atölye çalışmaları gerçekleştirildi. 10 liseden toplam 64 öğrencinin katıldığı projenin amacı; öğrencilere tarladan sofraya sürdürülebilir ve verimli tarım sistemleri hakkında bilgi, beceri ve anlayış kazandırarak öğrencilerin bu konudaki problemlere girişim fikirleri kapsamında çözüm önerileri geliştirmelerini sağlamaktır. Böylece bu çalışmanın tüketen değil üreten ve geleceği belirleyen bir nesil yetişmesine katkı sunacağı düşünülmüştür.

Bu amaç doğrultusunda haftanın ilk iki gününde İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnovasyon Merkezinde alanında uzman akademisyen ve öğretmenler tarafından hazırlanan eğitim etkinlikleriyle öğrencilerde girişimcilik kavramının anlaşılması, öğrencilerin girişimcilik ruhunu geliştirmesi, girişim planı hazırlayabilmesi, inovasyonu anlaması ve bir arada iş yapabilme konusunda yetkinliklerini artırması sağlandı.  Ayrıca oyunlaştırma modeli ve tasarım odaklı düşünme metodolojisi ile yapılan etkinlikler öğrencilerin problem çözme, yaratıcılık, eleştirel düşünme becerilerini geliştirmelerine katkı sundu.

Haftanın diğer üç gününde Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde akademisyenler tarafından sürdürülebilirlik, organik tarım, toprak ve gübre yönetimi, akıllı tarım teknolojileri, sulama sistemleri konularında eğitimler verildi. Uygulama atölyelerinde ziraat fakültesine ait bahçe ve laboratuvarlarda öğrenciler tohumluk toplama, tohum çıkarma, tohum ekimi, fide bakımı, bahçe temizleme, damla sulama sistemi kurma, hayvan bakımı gibi etkinliklere katılarak sürdürülebilir tarım konusunda farkındalık kazandı. Aynı zamanda öğrenciler tarımda İHA (İnsansız Hava Aracı) kullanımı, geliştirme kartı ve çeşitli sensörler kullanarak yapılan yazılım uygulamasıyla akıllı sulama sistemi kurma, 3boyutlu modelleme ve tasarım atölyelerinde tarımın her aşamasında kayıp ve israfı önlemek için geliştirilen teknolojiler ve yenilikçi uygulamalar hakkında farkındalık kazanarak bilgi ve becerilerini geliştirdiler.