ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİN GİRİŞİMCİLİK ALGISINI VE ÖZELLİKLERİNİ ÖLÇME ANKETİ

ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİN GİRİŞİMCİLİK ALGISINI VE ÖZELLİKLERİNİ ÖLÇME ANKETİ

Kıymetli Öğretmenlerimiz ve Sevgili Öğrencilerimiz,  

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi olarak 2019 yılında bölgemiz Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından hibe almaya hak kazanan ve Mali Destek Programı kapsamında gerçekleştirilen “Bursa Çocuk Girişimci Merkezi” adlı projesiyle Bursa’da çocuklara erken yaşlardan itibaren girişimcilik becerilerinin kazandırılması ile ilgili bir merkez kuruldu. Bu merkezde yürütülecek faaliyetlerin amacı; ilkokuldan lise sona kadar tüm öğrencilerimizin girişimcilik becerilerini artırarak onları hayata hazırlamak ve başarılı girişimlerde bulunmalarını desteklemektir. Bu kapsamda yapacağımız çalışmalara yön vermesi açısından Müdürlüğümüze bağlı okullarda öğrenim gören öğrencilerin ve Bursa’da görev yapan öğretmenlerin girişimcilik konusundaki algılarını ve özelliklerini ölçmek amacıyla aşağıda verilen anketlerin samimi bir şekilde doldurulması büyük önem arz etmektedir. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ediyoruz.

Anketlerimizin süresi dolmuştur. İlginize teşekkür ederiz.