inoGENÇ

Anasayfa » inoGENÇ

2022-2023 eğitim-öğretim yılında lise öğrencilerinin (14-17 yaş grubu) gelecekteki planladıkları hedefleri için bilinçlendirmek, girişimciler ve alanında uzman eğitmenlerden alacakları eğitimler, saha ziyaretleri, mentor buluşmaları ve tecrübe paylaşımları ile kendini tanımasına ve geliştirmesine yardımcı olmak amacıyla “inoGENÇ – İnovatif Gençler Girişimcilerle Buluşuyor” programı hazırlanmıştır.


Program kapsamında planlanan faaliyetler ve amaçları şunlardır:

  1. Beceri Eğitimleri ve Atölye Uygulamaları: Öğrencileringirişimcilik, inovasyon, yaratıcılık, sürdürülebilirlik, kişisel gelişim, etkili sunum ve iletişim, liderlik, tasarım odaklı düşünme gibi geleceğin becerileri ile ilgili eğitimler ve sanatsal faaliyetler ayrıca yazılım dilleri, yapay zekâ, dijital tasarım, siber güvenlik, mobil uygulama geliştirme, sanal gerçeklik gibi teknoloji odaklı konu başlıklarında uzmanlarla ve akademisyenlerle atölye çalışmaları yapmak bu sayede öğrencilerin becerilerini geliştirmelerini ve deneyim kazanmalarını sağlamaktır.
  2. Mesleki Eğitim Uygulamaları: Programa katılan meslek lisesi öğrencilerine yönelik öğrenim gördükleri alanla ilgili küçük/orta ölçekli işletmelerde uygulanacak kısa dönem etkinlik planlarıyla işletme çalışanlarından ve usta öğreticilerden yerinde uygulamalı eğitim almalarını sağlamaktır.
  3. Tecrübe Paylaşım Seminerleri: Öğrencilerin ilgi duydukları alan ve okudukları bölümleri ile ilgili hedefledikleri meslek grubundaki girişimcilerle bir araya gelinmesi ve onların tecrübelerinden, başarı-başarısızlık hikayelerinden faydalanmalarını sağlamaktır.
  4. Öğrenci-Mentor Buluşmaları: Öğrencilerin iş birliği yapılan kurum/kuruluşlardan girişimci ve uzmanlarla bir araya getirilerek ilgi duydukları, merak ettikleri konu ve mesleklerle ilgili sektör/alanda yüz yüze veya çevrimiçi planlanmış gönüllüğe dayalı bir öğrenme ve gelişim ilişkisi kurulmasını sağlamaktır.
  5. Saha Ziyaretleri: Öğrencilerin ilgi duydukları, merak ettikleri konu ve mesleklerle ilgili sektör/alanda faaliyet gösteren firmalara saha ziyareti gerçekleştirerek ilham verici bir deneyim yaşamalarını, bakış açılarını genişletmelerini sağlamaktır. Aynı zamanda sektör faaliyetleri ve girişimcilik süreçleri (startup, ön kuluçka, kuluçka, Ar-Ge) hakkında bilgilerinin artırılması hedeflenmektedir.
  6. Yarışma: Öğrencilerin takımlar halinde katılacakları organizasyonla Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda belirledikleri problemlere yönelik çözüm fikirleri geliştirecekleri fikir maraton (ideathon) düzenlenecektir. Bu sayede sürdürülebilirlik ve inovasyon kavramlarının birbirine bağlanması, inovasyon bilincinin oluşması ve girişim fikirleri ortaya koymanın yöntemlerinin tanınması hedeflenmektedir.