İPEK BÖCEĞİ GİRİŞİMCİ ÇOCUK

Anasayfa » İPEK BÖCEĞİ GİRİŞİMCİ ÇOCUK

Müdürlüğümüz Ar-Ge Birimi tarafından yürütülen BEBKA Girişimcilik Mali Destek Programı kapsamında desteklenen “Bursa Çocuk Girişimci Merkezi” projesi; Bursa ilinde ilkokuldan lise son sınıfa kadar eğitim gören öğrencilerin yaratıcılık, yenilikçilik, girişimcilik alanında bilgi ve becerilerinin arttırılarak, erken yaştan itibaren girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda proje ekibi tarafından İlkokul 3.4.sınıflarda Ortaokullarda 5.6.sınıflarda okuyan öğrenciler için “İpek Böceği Çocuk Girişimcilik Programı” başlıklı çevrimiçi eğitim programı hazırlanmıştır. Aşağıda eğitim programının detaylarına ve nasıl uygulanacağına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

İPEK BÖCEĞİ ÇOCUK GİRİŞİMCİ ÇEVRİMİÇİ EĞİTİM PROGRAMI

Eğitimin Amacı: Öğrencilerimize girişimci ruhu kazandırmayı ve onların girişimcilik becerilerini geliştirmeyi sağlamaktır.

Eğitim Süresi: 3 Gün, Haftada 3 Gün, Günde 2 Ders Saati; Toplam 3Gün ve 6 Ders Saati

(Eğitim programını talep eden okullarla istişare edilerek gün ve saatler kararlaştırılacaktır.)

Hedef Kitle: İlkokul(3.4.sınıf) ve Ortaokul(5.6.sınıf) öğrencileri ile başvuru yapan okullarda görev yapan ve gönüllülük esasıyla programa katılmak isteyen öğretmenler.

Eğitimin Uygulanması İle İlgili Açıklamalar:  

 • Eğitmen olarak; Bursa Çocuk Girişimci Merkezi projesi ekibinde yer alan ve proje kapsamında düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Eğitici Eğitimi programını tamamlayarak katılım sertifikası almış yönetici veya öğretmenler görev alacaktır.
 • Eğitim, çevrimiçi ortamda ve video konferans uygulamaları aracılığıyla gerçekleştirilecek olup, katılım için gerekli olan bilgiler başvurudan sonra katılımcıların e-posta adreslerine iletilecektir.
 • Eğitim ortamı katılımcıların etkin iletişim kurabileceği biçimde düzenlenecektir. Eğitime katılacak kişilerin internete bağlı bilgisayarı olması gerekmektedir.
 • Katılımcı sayısı 30 kişi olabilir. Ayrıca eğitimlerde başvuru yapan okullarda görev yapan ve gönüllülük esasıyla programa katılmak isteyen bir veya iki öğretmenin bulunması gerekmektedir.

Eğitime Başvuru: Eğitim programını talep eden okullardan web ortamında (www.bursainovasyonmerkezi.com) alınacaktır. Okul ile iletişim sağlanarak eğitim gün ve saatleri istişare edilerek belirlendikten sonra okuldan İl Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Hizmetleri’ne belirtilen açıklamalar doğrultusunda resmi yazı ve katılımcı listesi ile başvurmaları istenecektir.

Eğitim İçeriği:

 • 1. Gün: Hayallerimiz Fikre Dönüşüyor (2 Ders Saati)
 • Yaratıcı fikirler geliştirme
 • Zihin egzersizleri
 • Kendini ifade edebilme
 • Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri
 • 2. Gün: Fikirlerimiz Projeye Dönüşüyor (2 Ders Saati)
 • Tasarım odaklı düşünme
 • Kişisel SWOT analizi
 • Proje üretme
 • Pazar araştırması
 • 3. Gün: Girişimcilik Yolculuğu Başlıyor (2  Ders Saati)
 • Girişim planı hazırlama
 • Marka ve logo tasarlama
 • Pazarlama stratejileri
 • Fikrini sunma