İNOVATİF ÖĞRENCİ ATÖLYELERİ

İNOVATİF ÖĞRENCİ ATÖLYELERİ

İnovasyon Merkezinde ortaokul ve lise kademelerindeki öğrencilere “Girişimcilik Macerası Hedef: Sürdürülebilir Şehirler” ve “STEM Macerası Hedef: Yenilenebilir Şehirler” başlıklarında oyunlaştırma, iş yönetimi ve STEM metodolojileri ile geliştirilmiş günübirlik 09.30 – 14.30 saatleri arasında atölye programı düzenlenmektedir. Bu atölyelerde öğrencilere girişimcilik, sürdürülebilirlik ve STEM (bilim, teknoloji, mühendislik, matematik) alanlarında farkındalık oluşturarak öğrencilerin yaratıcı düşünme, problem çözme, tasarım, etkili sunum ve iletişim, finansal okuryazarlık, takım olma, kodlama gibi 21. yy için gerekli becerileri geliştirmelerine katkı sunmak amaçlanmıştır.

2022 ve 2023 yıllarında öğrencilere yönelik inovatif öğrenci atölyelerinde 109 atölye etkinliği düzenlenmiş olup 97 okuldan 2428 öğrenci katılmıştır.