BURSA İNOVASYON MERKEZİ LOGO TASARIM YARIŞMASI

BURSA İNOVASYON MERKEZİ LOGO TASARIM YARIŞMASI

Konu ve Amaç: Öğrenci ve Öğretmenlerin yaratıcı fikirleri desteklenerek, katma değerli ürün ve hizmetlere dönüştürüldüğü, girişimcilik ekosistemi oluşturulmasına fırsat veren “Bursa İnovasyon Merkezi” Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve BEBKA (Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı) iş birliği ile Ağustos 2021 yılında faaliyete geçmiştir. Öğrenci ve öğretmenlerimize proje mentörlüğü, girişimcilik becerileri, dijital tasarım, robotik-kodlama ve sınai mülkiyet gibi planladığımız eğitimlerle inovatif ve teknoloji odaklı girişimcilerin oluşmasını sağlarken ihtiyaç duyacakları temel gereksinimleri kendi kendine yeten ve sürdürülebilir bir model ortaya koyan, inovasyon ve teknoloji geliştirme eko-sistemi oluşturarak, bölgenin bir çekim merkezi haline gelmesini sağlayan bir kurum olmayı hedeflemekteyiz.

Yarışmanın Duyurulması: Bursa İnovasyon Merkezi web sitesi (https://www.bursainovasyonmerkezi.com/) ve sosyal medya hesaplarından yayınlanacaktır.

Yarışma Takvimi: 27 Ekim – 22 Kasım 2021

Yarışma Son Başvuru Tarihi: 17 Kasım 2021 saat 17.00’a kadar

Sonuçların İlan Edilme Tarihi: 22 Kasım 2021 tarihinde Bursa İnovasyon Merkezi web sitesi (https://www.bursainovasyonmerkezi.com/) ve sosyal medya hesaplarından açıklanacaktır.

Eserlerin Teslim Edileceği e Posta Adresi: bilgi@bursainovasyonmerkezi.com

Ödül: WACOM CTL-4100WLK-N INTUOS SMALL GRAFİK TABLET

Seçici Kurul: Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görevli yönetici ve öğretmenlerden oluşacaktır.

Yarışmaya Katılım Koşulları:

 1. Yarışma, T.C. vatandaşı olan, profesyonel tüm sanatçıların, öğrencilerin, kamu kurumlarının ve özel kuruluşların katılımına açıktır.
 2. Yarışmada yaş sınırı yoktur. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 3. Katılımcılar en fazla 2 logo ile katılacaklardır.
 4. Logo, Bursa İnovasyon Merkezi’ni en iyi ve özgün şekilde temsil etmeli, içerik ve görsellik açısından ayırt edici nitelikte olmalıdır.
 5. Yarışmaya sunulacak tasarımlar mutlaka bilgisayar ortamında Adobe Illustrator ya da CorelDraw gibi vektörel tabanlı grafik tasarım programları ile hazırlanmalıdır. Elle çizilmiş veya elle renklendirilmiş tasarımlar kabul edilmeyecektir.
 6. Renkli olarak çalışılacak işler, geniş kenarı 150 mm’den küçük olmayacak şekilde A4 (210×297 mm) kâğıda yerleştirilecek, altına ise, geniş kenarı 25 mm’den küçük olmayacak şekilde siyah beyaz örnekleri yer alacaktır. 
 7. Çalışmalar Illustrator, Corel Draw, vb. gibi vektörel çizim tabanlı tasarım programlarından birinde hazırlanmış çalışma halinde, 300 dpi CMYK renk formatında vektörel hali (ai, eps vb.) ile çalışmanın PDF ve JPEG formatlarındaki dosyaları e-posta adresi üzerinden .zip formatında gönderilecektir. Koşullara uymayan logolar yarışma kapsamında dikkate alınmayacaktır. Dosya isminiz formda yazdığınız rumuzunuzun ismi ile aynı olmalıdır.
 8. Çalışmalarda renk ve form yönünden herhangi bir kısıtlama yoktur. Çalışmalar, TV ekranlarında, basılı materyallerde, renkli ve siyah-beyaz olarak kullanılabilecek, değer kaybetmeyecek, anlaşılabilir tasarımlar olmalıdır. Logonun çok çeşitli amaçlar için kullanılabileceği göz önünde bulundurularak (antetli kâğıt, faks, dergiler, broşürler, kitapçıklar, kitaplar, programlar, pankartlar, posterler, şapkalar, tişörtler, çantalar, havlular, internet ve elektronik medya, web sitesi, elektronik posta) basıma uygun nitelikte hazırlanması, büyütülüp küçültüldüğünde (15×15 cm) fonksiyonelliğini yitirmemesi gerekmektedir.
 9. Tasarımcı, kullanılan yazı karakterleri dahil eserle ilgili yaptığı çalışmayı bir sayfayı (A4) geçmeyecek şekilde (yazıyla) açıklayacak ve çalışmasıyla e-posta ekine ekleyecektir.
 10. Amblem/Logo tasarımının üzerinde katılımcıya ait isim, imza veya ayırıcı bir işaret bulunamaz. Bu tip ayrıştırıcı unsur bulunduran çalışmalar yarışma dışı bırakılır.
 11. Kopya olduğu anlaşılan eserler seçici kurul tarafından değerlendirilmeye alınmayacaktır. Yarışmanın sonucunda seçici kurul herhangi bir eseri, herhangi bir ödüle layık görebileceği gibi eserin bu yarışmadan önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı, başka bir yarışmaya katıldığını veya yarışma sonucunun ilan edildiği tarihten önce yayınlandığını veya eserin başkasına ait olduğunun ortaya çıkması durumunda, verilen ödül iptal edilecek ve yarışma için yapılmış tüm giderler ve sonrasında Bursa İnovasyon Merkezi’nin logoyu kullanarak yaptığı tüm giderler ilgiliden alınacaktır. Eğer kişiye ödülü verilmiş ise, ödülü iade etmesi gerekecektir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılar bakımından, hiçbir anlamda talep hakkı doğurmaz.
 12. Yarışmada seçilen tasarımın tüm hakları Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnovasyon Merkezi’ne devredilmiş sayılır. Tasarım sahibi, kullanılacak olan logoda hiçbir şekilde isim ve hak talebinde bulunamaz.
 13. Eserler, seçici kurul tarafından yaratıcılık, özgünlük, uygulamadaki başarı kriterleri üzerinden değerlendirilecektir.

Telif Hakkı:

 1. Ödüle layık görülen logo tasarımlarının telif ve yayın hakları Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnovasyon Merkezi’ne ait olacaktır. Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnovasyon Merkezi bu çalışmalardan istediğini kullanabilecektir. Sözü edilen çalışmalar Bursa İnovasyon Merkezi tarafından her türlü görsel, yazılı iletişimde kullanılabilecektir.
 2. Dereceye giren tasarımcılar, logo tasarımlarını süresiz olarak Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnovasyon Merkezi’ne vermiş olduğunu ve buna bağlı olarak, gerek Fikri Sınai Haklar Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yasaların verdiği en geniş ölçüde, sözü edilen tasarım(lar)ın çoğaltma, işleme, yayma, temsil, umuma iletim gibi mali hakların, adının belirtilme yetkisi, eserde değişiklik yapma yetkisi, umuma arz yetkisi, eser sahibinin zilyet ve malikine karşı haklarını kullanma yetkisi gibi bilumum manevi haklarını Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnovasyon Merkezi’ne devrettiklerini kabul ve taahhüt ederler.
 3. Bu şekilde kullanılan logolar için tasarım sahibi, verdiği izni sonradan kesinlikle geri alamayacağını ve logonun yukarıdaki şekilde kullanılmasını men edemeyeceğini, bir başkasına hak tesis edemeyeceğini, başkaca herhangi bir telif hakkı veya maddi / manevi talepte bulunamayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 4. Seçici Kurul, değişiklik isteme şartıyla logoyu finale bırakma veya doğrudan birincilik ödülü vermeye yetkilidir.

5.Yarışmanın tamamlanmasından sonra da olsa dereceye giren tasarımların özgünlüğü ile ilgili (kopya, çalıntı vb.) oluşabilecek her türlü hukuki ve mali sorundan yarışmacı sorumludur.

YARIŞMA BAŞVURU

Yarışmaya başvurmak için logonuzu yukarıda belirtilen şartlar doğrultusunda bilgi@bursainovasyonmerkezi.com a gönderiniz. Gönderdikten sonra başvuruyu tamamlamak için buraya tıklayabilir veya aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.