BU FİKİR TUTAR ÇEVRİMİÇİ GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMI

BU FİKİR TUTAR ÇEVRİMİÇİ GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMI

BURSA ÇOCUK GİRİŞİMCİ MERKEZİ LİSE ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÇEVRİMİÇİ EĞİTİM PROGRAMI

Müdürlüğümüz Ar-Ge Birimi tarafından yürütülen BEBKA Girişimcilik Mali Destek Programı kapsamında desteklenen “Bursa Çocuk Girişimci Merkezi” projesi; Bursa ilinde ilkokuldan lise son sınıfa kadar eğitim gören öğrencilerin yaratıcılık, yenilikçilik, girişimcilik alanında bilgi ve becerilerinin arttırılarak, erken yaştan itibaren girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda proje ekibi tarafından lisede okuyan öğrenciler için “Bu Fikir Tutar” başlıklı çevrimiçi eğitim programı hazırlanmıştır. Aşağıda eğitim programının detaylarına ve nasıl uygulanacağına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

BU FİKİR TUTAR ÇEVRİMİÇİ EĞİTİM PROGRAMI

Eğitimin Amacı: Öğrencilerimize girişimci ruhu kazandırmayı ve onların girişimcilik becerilerini geliştirmeyi sağlamaktır.

Eğitim Süresi: 2 Hafta, Haftada 3 Gün, Günde 3 Ders Saati; Toplam 6 Gün ve 18 Ders Saati

(Eğitim programını talep eden okullarla istişare edilerek gün ve saatler kararlaştırılacaktır.)

Hedef Kitle: Lise öğrencileri ile başvuru yapan okullarda görev yapan ve gönüllülük esasıyla programa katılmak isteyen öğretmenler.

Eğitimin Uygulanması İle İlgili Açıklamalar:  

 • Eğitmen olarak; Bursa Çocuk Girişimci Merkezi projesi ekibinde yer alan ve proje kapsamında düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Eğitici Eğitimi programını tamamlayarak katılım sertifikası almış yönetici veya öğretmenler görev alacaktır.
 • Eğitim, çevrimiçi ortamda ve video konferans uygulamaları aracılığıyla gerçekleştirilecek olup, katılım için gerekli olan bilgiler başvurudan sonra katılımcıların e-posta adreslerine iletilecektir.
 • Eğitim ortamı katılımcıların etkin iletişim kurabileceği biçimde düzenlenecektir. Eğitime katılacak kişilerin internete bağlı bilgisayarı olması gerekmektedir. (Öğrenci fikirlerini alabilmek için web 2.0 uygulamaları kullanılacaktır. Bu yüzden özellikle telefondan katılım verimli olmayacaktır.)
 • Katılımcı sayısı 6’şar kişilik gruplar kurulabilecek şekilde 24 veya 30 kişi olabilir. Ayrıca eğitimlerde başvuru yapan okullarda görev yapan ve gönüllülük esasıyla programa katılmak isteyen bir veya iki öğretmenin bulunması gerekmektedir.

Eğitime Başvuru: Eğitim programını talep eden okullardan web ortamında (bursaarge.meb.gov.tr/cocukgirisimci/) alınacaktır. Okul ile iletişim sağlanarak eğitim gün ve saatleri istişare edilerek belirlendikten sonra okuldan İl Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Hizmetleri’ne belirtilen açıklamalar doğrultusunda resmi yazı ve katılımcı listesi ile başvurmaları istenecektir.

Eğitim İçeriği:

 • 1. Hafta 1. Gün: Girişimciliğin Temelleri (3 Ders Saati)
  • Değer Yaratımı
  • Girişimci Kimdir?
  • Girişimcinin Özellikleri
  • Girişimcilik Türleri
  • Girişim Örnekleri ve Girişimcinin Önündeki Engeller
 • 1. Hafta 2. Gün: Yaratıcılık ve İnovasyon (3 Ders Saati)
  • Yaratıcı Düşünce Nasıl Geliştirilir?
  • Yenilikçi Olma ve Yaratıcılık Arasındaki İlişki
  • Girişim Fikri Bulmada Kullanılan Yöntemler
  • Fikrimi Koruyorum
 • 1. Hafta 3. Gün: Planlama ve Finansal Okuryazarlık (3 Ders Saati)
  • Yönetim Planı
  • Pazarlama Planı
  • Üretim Planı
  • Finans Planı ve Finansal Eğitim
  • Planlama İle İlgili Önemli Riskler
 • 2. Hafta 1. Gün: Tasarım Odaklı Düşünmeye Giriş (3 Ders Saati)
  • Tasarım Odaklı Düşünme Nedir?
  • Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
  • Tasarım Odaklı Düşünmenin Anlama ve Tanımlama Basamakları (Örnek Uygulama)
 • 2. Hafta 2. Gün: Tasarım Odaklı Düşünme 3. Adım Fikir Geliştirme Uygulaması (3 Ders Saati)
 • 2. Hafta 3. Gün: İkna ve Sunum (3 Ders Saati)
  • Argümantasyon Tekniği
  • İkna Oyunları
  • Etkili Sunum Teknikleri

Çevrimiçi eğitim programımız için başvurular dolmuştur. İlgiliniz için teşekkür ederiz.